DEMOKRATISPILLET
FORBEREDELSE TIL SPILLET
TIL LÆREREN

Spillet afvikles på klasseniveau af klassens lærer og kan afvikles over to undervisningsmoduler à 90 minutter. Det kan bruges i sin fulde form eller tilpasses til kortere tema- og undervisningsforløb. Download udførlige lærer- og elevvejledninger i højremarginen her.

Undervisningsforløb
For at klæde eleverne godt på til at indgå i spillets debatter, har vi desuden skitseret fire undervisningsforløb af forskellig længde, som du kan bruge forud for spilafviklingen – Et kort, to mellemlange og et langt.

Gennem undervisningsfilm, artikler og øvelser formidler materialet det samfundsfaglige bag spillets dilemmaer og forbereder eleverne på at kunne relatere dilemmaerne til demokratiet og grundloven. Dilemmaerne handler bl.a. om overvågning og fake news. Materialet er digitalt. Brug det i sin fulde form på samfundsfag.gyldendal.dk eller herfra i et af de skitserede forløb.

Find udførlig lærervejledning ude til højre
Se vedhæftet fil.

Det korte forløb
Grundloven og frihedsrettighederne
Tidsforbrug: 2×45 minutter

Det mellemlange forløb #1 med konkurrence
Grundloven og fremtidens værdier, rettigheder og pligter
Tidsforbrug: 6-8×45 minutter

Det mellemlange forløb #2 med tema
Grundloven, frihedsrettighederne, fake news og overvågning
Tidsforbrug: 4-6×45 minutter

Det lange forløb med debatspil eller konkurrence
Grundloven og frihedsrettighederne med tema
Tidsforbrug: 8-10×45 minutter

Se eksempel på spilforløb herunder.

SE EKSEMPLER PÅ NYHEDSINDSLAG FRA SPILLET
Se de to nyhedsindslag, som sætter Samfundsdebatten igang, eller brug dem som oplæg til en klassediskussion om fake news, overvågning og grundloven.

Nyhedsindslag 1
Fake news
I denne udgave af Danmark har folketinget vedtaget at forbyde fake news efter en fremmed statsmagt har forsøgt at manipulere et folketingsvalg med det. Der bliver indført straffe for at udgive og sprede falsk information – også gennem sociale medier. Elevernes debat handler om, hvorvidt forbuddet skal bibeholdes, når prøveperioden udløber.

Nyhedsindslag 2
Overvågning
I denne udgave af Danmark er der midlertidigt indført omfattende overvågning af borgerne i København. Blandt andet i form af et centralt netværk, hvor alle overvågningskameraer er koordineret, og som bruger ansigtsgenkendelses-software. Elevernes debat handler om, hvorvidt disse beføjelser skal gøre permanente og udvides til hele landet, eller om de skal fjernes, når prøveperioden udløber.

Spillet kan afvikles over 2x90 minutter + forberedelse.
Kan f.eks. indgå i temaforløb om grundloven og det danske demokrati.
Log ind og opret klassen i spillet
FORBEREDELSE TIL KONKURRENCEN
TIL LÆREREN

 

 

Du kan lade eleverne lave deres egen grundlovstale og deltage i konkurrencen som en del af din undervisning. Konkurrencen kan stå alene, som del af et undervisningsforløb, eller efter klassen har spillet Samfundsdebatten.

Del eleverne op i grupper af tre. Lad dem arbejde med stilladseringsarkene, som du finder i kassen ved siden af. Først skal de arbejde sig frem til en problematik, de gerne vil sige noget om. Derefter skal de strukturere en kort tale. Endelig skal de holde talen og optage den. Hvis de vil deltage i konkurrencen, kan de derefter uploade videoen til YouTube og registrere den her på siden.

Undervisningsforløb
For at klæde eleverne godt på til at deltage i konkurrencen, har vi desuden skitseret fire undervisningsforløb af forskellig længde – Et kort, to mellemlange og et langt.

Gennem undervisningsfilm, artikler og øvelser formidler materialet det samfundsfaglige bag spillets dilemmaer og forbereder eleverne på at kunne relatere dilemmaerne til demokratiet og grundloven. Dilemmaerne handler bl.a. om overvågning og fake news. Materialet er digitalt. Brug det i sin fulde form på samfundsfag.gyldendal.dk eller herfra i et af de skitserede forløb.

Formål

· Kunne forklare, hvorfor grundloven er relevant at beskæftige sig med i dag.
· Kunne redegøre for, hvilken betydning grundloven har for vores samfund og demokrati.
· Selvstændigt at kunne diskutere og vurdere frihedsrettighederne og deres betydning os som borgere.
· Forklare hvordan grundloven sikrer os mod overvågning fra myndighederne eller hvordan fake news udfordrer demokratiet og den politiske debat.
· Træne eleverne i at reflektere over og debattere samfundsrelevante problemstillinger og grundloven

Kernestof

· Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund
· Politiske deltagelsesmuligheder

Faglige mål

· Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.
· Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer.
· Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Det korte forløb
Grundloven og frihedsrettighederne
Tidsforbrug: 2×45 minutter
Det mellemlange forløb #1 med konkurrence
Grundloven og fremtidens værdier, rettigheder og pligter
Tidsforbrug: 6-8×45 minutter
Det mellemlange forløb #2 med tema
Grundloven, frihedsrettighederne, fake news og overvågning
Tidsforbrug: 4-6×45 minutter
Det lange forløb med debatspil eller konkurrence
Grundloven og frihedsrettighederne med tema
Tidsforbrug: 8-10×45 minutter

SE VINDERFILM OG SHORTLISTEN 2021

KONKURRENCENS VARIGHED
Konkurrencen kan afvikles over 2x90 minutter + forberedelse.
Kan f.eks. indgå i temaforløb om grundloven og det danske demokrati.

Upload elevtalerne