DEMOKRATISPILLET

Demokratispillet.dk er en del af Skoleordningen i Advokatfirmaet Poul Schmith.

Det udgør et undervisningsforløb og en filmkonkurrence til samfundsfagsundervisningen på gymnasieuddannelser, som skal styrke unges retsbevidsthed og evne til demokratiske refleksion.

Demokratispillet er gratis at anvende.

SPILLET
ET DEBATSPIL OM DEMOKRATIET OG GRUNDLOVEN
Fiktive love, nyhedsindslag og avisartikler konfronterer eleverne med problemstillinger som overvågning og fake news i relation til grundlovens frihedsrettigheder. Spillet engagerer eleverne til at tage stilling til aktuelle samfundsdilemmaer ud fra forskellige positioner.

se her de 16 grundlovsfilm med Thomas Skov, Simi Jan, Fries Before Guys m.fl.

OM SPILLET
Spillet er et interaktivt debatspil, som dels afvikles på en fælles skærm og via afstemninger på elevernes egne telefoner eller computere, dels gennem gruppearbejde og ‘live’-debatter i klassen. I spillet bliver eleverne tildelt roller og positioner, som de skal forsvare.
Forberedelse og undervisningsforløb
Vælg mellem fire undervisningsforløb målrettet spillets temaer og fagets kernestof, og find elevmateriale og overskuelig lærervejledning, som guider dig gennem spillets faser og giver et samlet overblik over spilmodulerne. De forberedende undervisningsforløb varer 2-10 lektioner.
SPIL SPILLET
Spillet afvikles over 2x90 minutter og spilles af en klasse eller et hold på alt fra 12 til 28 elever. I skal have adgang til et smartboard, en computer med projektor eller tilsvarende med forbindelse til nettet. Desuden skal alle elever have adgang til en smartphone, tablet eller computer.
KONKURRENCEN
Unges bud på årets bedste grundlovstale
Se vinderfilmen og shortlisten 2020 her
SÅDAN DELTAGER I
Konkurrencen opfordrer unge til at give deres bud på fremtidens grundlov i en grundlovstale på video. For lever grundloven op til nutidens livsvilkår, viden og digitale udfordringer? Kan vi forstå, hvad der står i den? Eller trænger vi til nye rettigheder og pligter? Konkurrencebidrag indsendes i løbet af foråret 2021. På grundlovsdag kårer en fagjury vinderen.
Forberedelse og undervisningsforløb
Vælg mellem fire undervisningsforløb målrettet faglige mål og samfundsfagets kernestof, som forbereder eleverne til konkurrencen, hvor grundlovens værdier, rettigheder og pligter er på spil. Forløbene kan gennemføres på 2-10 lektioner.
Tilmeld klassen gratis workshops
Kammeradvokaten tilbyder gratis workshops for klasser, som deltager i konkurrencen. Workshopperne giver et fagligt indspark til elevernes arbejde med talens indhold og retoriske kvaliteter og tips og tricks til videoproduktionen.
NYHEDER
SE HER DE SENESTE NYHEDER
fake news OG OVERVÅGNING

SE NYHEDSINDSLAGENE, SOM SÆTTER SAMFUNDSDEBATTEN I GANG

GRATIS workshops om grundlovskonkurrencen
Tilmelding til workshops åbner i begyndelsen af 2021

fREMTIDENS GRUNDLOV
Se vinderfilmene og shortlisten for 2020 her